Klacht melden en garantie

Heeft u een klacht?
 • Voor klachten kunt u terecht bij onze klantenservice. Stuur een mail en vermeld duidelijk de klacht en de eventuele oorzaak van de klacht. Schade? Stuur altijd foto's mee van de schade. U ontvangt altijd direct een bevestiging van ontvangst.

  Doorgaans zullen wij binnen 2 werkdagen reageren op uw klacht. Binnen deze termijn zal u een inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen.  Indien de klacht niet naar tevredenheid door ons wordt afgehandeld hebt u als consument het recht om een klacht in te dienen bij Thuiswinkel Waarborg, waar wij bij zijn aangesloten. U kunt uw klacht indienen via (www.sgc.nl).

  Ook kunt u uw klacht indienen via het ODR platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hoe is garantie geregeld?

 • Wij bieden u garantie conform de richtlijnen van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

  Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie:

  Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan.

Terug naar onze klantenservice pagina