Retourrecht 14 dagen lang

U heeft recht op 14 dagen retourrecht

  • Wilt u een product van ons retourneren? Dat kan! Als u te kennen heeft gegeven dat u de overeenkomst wilt herroepen, heeft u vervolgens nog 14 dagen om het product terug te sturen. U heeft het recht om de bestelling zonder opgave van reden en gedurende veertien dagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via info@kingwines.nl 

    Download hier het online retourformulier >>

Terug naar onze klantenservice pagina